Категорії
Виробники

Оферта

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВ «МЕЙД ІН ЮЕЙ» (далі за текстом також - Компанія) публікує даний Публічний договір (далі за текстом також – Оферта, договір) про надання послуг на Інтернет-сайті Компанії - https://madeinua.com

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, дана Оферта є пропозицією з боку Компанії, яке адресується невизначеному колу осіб, у яких є потреба в отриманні послуг Компанії на Інтернет-сайті https://madeinua.com

1.3. Терміни, використані в даній Оферті, мають наступне значення:

    1.3.1. Оферта - публічна пропозиція Компанії, адресована дієздатним фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам, що здійснюють виробництво товарів/виконання робіт/надання послуг (далі за текстом також – Клієнти, Клієнт),укласти з Компанією Публічний договір на умовах, що містяться в даній Оферті;

    1.3.2. Акцепт - повне та безумовне прийняття Клієнтом пропозиції укласти Публічний договір на умовах,що містяться в даній Оферті; Акцепт здійснюється шляхом реєстрації на Сайті;

    1.3.3. Компанія - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЙД ІН ЮЕЙ», ідентифікаційний код: 41919779, адреса місцезнаходження: 03087, м. Київ, БУЛЬВАР ЧОКОЛІВСЬКИЙ , будинок 42-А, офіс 207;

    1.3.4. Сайт - Інтернет-сайт https://madeinua.com, що адмініструється Компанією;

    1.3.5. Клієнт – фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, що здійснює виробництво товарів/виконання робіт/надання послуг, та прийняла пропозицію укласти Публічний договір із Компанією на умовах, що містяться в даній Оферті;

    1.3.6. Послуги Компанії – послуги, що надаються Компанією Клієнтам шляхом: надання можливості Клієнтам створити власні Акаунти на Сайті та розміщувати, редагувати, видаляти в Акаунті інформацію щодо пропозицій продажу товарів/робіт/послуг, що виробляються/виконуються/надаються Клієнтом; розміщення, редагування, видалення Компанією в Акаунті Клієнта інформації, наданої Клієнтом, щодо пропозицій продажу товарів/робіт/послуг,що виробляються/виконуються/надаються Клієнтом; послуги Компанії надаються Клієнтам на безоплатній основі;

    1.3.7. Акаунт Клієнта – особистий кабінет Клієнта на Сайті, за допомогою якого Клієнт може розміщувати, редагувати, видаляти інформацію щодо пропозицій продажу товарів/робіт/послуг, що виробляються/виконуються/надаються Клієнтом; одним Акаунтом може користуватися лише один Клієнт, передання даних для доступу до Акаунту іншому Клієнту (іншій особі) не допускається.

1.4. Прийняттям пропозиції укласти Публічний договір на умовах, що містяться в даній Оферті, Клієнт надає Компанії право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Клієнта відповідно до норм чинного законодавства України.

1.5. Компанія надає Клієнтам послуги, визначені даною Офертою, з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого продажу товарів/робіт/послуг Клієнтами третім особам (покупцям). Компанія не є учасником угод купівлі-продажу товарів/робіт/послуг, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення інформації щодо пропозицій продажу товарів/робіт/послуг.

2. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

2.1. Фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа приймає пропозицію укласти Публічний договір з Компанією на умовах, викладених в даній Оферті, шляхом здійснення реєстрації на Сайті. Здійснюючи реєстрацію на Сайті, особа підтверджує, що вона є дієздатною особою.

2.2. Для реєстрації на Сайті фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа заповнює на Сайті форму для реєстрації, надаючи необхідну інформацію.

2.3. Фізична особа для реєстрації заповнює наступні поля форми для реєстрації/вчиняє наступні дії:

 • прізвище, ім’я, по-батькові;
 • номер контактного мобільного телефону;
 • адреса електронної пошти;
 • пароль;
 • підтвердження паролю;
 • обирає статус користувача Сайту – «Продавець»;
 • обирає статус Продавця – «Фізична особа»;
 • обирає «Підписку на новини Сайту» або відмовляється від підписки;
 • проставляє знак погодження у полі форми для реєстрації «Я ознайомився та згоден з умовами Оферти»;
 • натискає кнопку «Продовжити».

2.4. Фізична особа-підприємець для реєстрації заповнює наступні поля форми для реєстрації/вчиняє наступні дії:

 • прізвище, ім’я, по-батькові;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • номер контактного мобільного телефону;
 • адреса електронної пошти;
 • пароль;
 • підтвердження паролю;
 • обирає статус користувача Сайту – «Продавець»;
 • обирає статус Продавця – «Фізична особа-підприємець»;
 • обирає «Підписку на новини Сайту» або відмовляється від підписки;
 • проставляє знак погодження у полі форми для реєстрації «Я ознайомився та згоден з умовами Оферти»;
 • натискає кнопку «Продовжити».

2.5. Юридична особа для реєстрації заповнює наступні поля форми для реєстрації/вчиняє наступні дії:

 • повне найменування;
 • ідентифікаційний код;
 • номер контактного мобільного телефону;
 • адреса електронної пошти;
 • пароль;
 • підтвердження паролю;
 • обирає статус користувача Сайту – «Продавець»;
 • обирає статус Продавця – «Юридична особа»;
 • обирає «Підписку на новини Сайту» або відмовляється від підписки;
 • проставляє знак погодження у полі форми для реєстрації «Я ознайомився та згоден з умовами Оферти»;
 • натискає кнопку «Продовжити».

2.6. Реєстрація вважається здійсненою в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій, зокрема, після проставлення знаку погодження у полі форми для реєстрації «Я ознайомився та згоден з умовами Оферти» та натиснення кнопки «Продовжити».

2.7. Протягом одного робочого дня, наступного за днем реєстрації Клієнта, Компанія здійснює підтвердження реєстрації Клієнта на Сайті.

2.8. Підтвердження реєстрації Клієнта на Сайті здійснюється:

    2.8.1. для фізичної особи – після перевірки реєстрації на Сайті в телефонному режимі, за номером, наданим фізичною особою під час реєстрації;

    2.8.2. для фізичної особи-підприємця – після перевірки реєстрації на Сайті в телефонному режимі, за номером, наданим фізичною особою-підприємцем під час реєстрації, та перевірки факту реєстрації особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

    2.8.3. для юридичної особи - після перевірки реєстрації на Сайті в телефонному режимі, за номером, наданим юридичною особою під час реєстрації, та перевірки факту реєстрації особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.9. Після підтвердження реєстрації Клієнта на Сайті Акаунт Клієнта активується та Клієнт отримує доступ до Акаунту, може розміщувати, редагувати, видаляти в Акаунті інформацію щодо пропозицій продажу товарів/робіт/послуг.

2.10. У випадку неможливості телефонного зв’язку з особою та/або відсутності інформації про фізичну особу-підприємця, юридичну особу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, - Компанія має право відмовити особі в підтвердженні реєстрації на Сайті.

2.11. Компанія залишає за собою право в будь-який момент запитати у Клієнта документи, що підтверджують інформацію, надану Клієнтом під час реєстрації (зокрема, завірені копії документів, що засвідчують особу). У випадку ненадання вказаних документів або у разі, якщо дані Клієнта, зазначені в наданих документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі, коли дані, вказані при реєстрації (або дані, внесені до розділу «Обліковий запис» після активації Акаунту), не дозволяють ідентифікувати Клієнта, Компанія має право відмовити Клієнту в підтвердженні реєстрації на Сайті, заблокувати Акаунт Клієнта, видалити Акаунт Клієнта з попереднім повідомленням Користувача або без такого.

2.12. Компанія зберігає за собою право зв'язуватися з Клієнтом: направляти інформаційні повідомлення на електронну адресу, вказану при реєстрації, а також телефонувати/відправляти повідомлення на мобільний телефон Клієнта.

3. РОЗМІЩЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В АКАУНТІ

3.1. Доступ до Акаунту Клієнта на Сайті здійснюється шляхом авторизації.

3.2. Акаунт Клієнта містить, зокрема, розділ «Обліковий запис». В даному розділі відображається інформація, надана Клієнтом під час реєстрації. Зміна інформації в даному розділі може бути здійснена Клієнтом лише з метою актуалізації інформації, наданої під час реєстрації. Видалення інформації у даному розділі без надання актуальної інформації не допускається. Клієнт зобов’язаний актуалізувати дані, що відображаються у розділі «Обліковий запис», одразу після їх зміни.

3.3. Акаунт Клієнта містить, зокрема, розділ «Мої товари». В даному розділі відображається інформація щодо пропозицій продажу товарів/робіт/послуг, що виробляються/виконуються/надаються Клієнтом. Інформація щодо пропозиції продажу товарів/робіт/послуг у даному розділі формується та відображається у вигляді оголошення щодо продажу кожного окремого товару/роботи/послуги (далі за текстом – оголошення).

3.4. Оголошення має містити наступну інформацію:

 • назва товару/роботи/послуги;
 • характеристики, умови використання та опис товару/роботи/послуги;
 • фото та/або відео товару/прикладів результатів робіт, послуг;
 • ціна товару/роботи/послуги, умови оплати;
 • гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);
 • факт та дату отримання Клієнтом відповідного дозволу/ліцензій/сертифікату або іншого дозвільного документа, їх реквізити (серію та номер), якщо наявність відповідного дозвільного документа обов’язкова для продажу певного товару/виконання роботи/надання послуги.

3.5. Клієнт має можливість самостійно створювати оголошення для розміщення в розділі «Мої товари».

    3.5.1. Коректність оголошення визначається на розсуд Компанії. Зокрема, але не виключно, не коректним визначається оголошення, якщо:

 • обрана рубрика оголошення не відповідає предмету оголошення;
 • інформація, надана в оголошенні, є непов'язаною, нечитабельною;
 • фотографія/відео є неякісними, зображувані предмети на них є невиразними;
 • на Сайті уже опубліковано оголошення Клієнта щодо продажу даного товару/виконання роботи/надання послуги;
 • оголошення містить посилання на сторонні та/або шкідливі ресурси;
 • в оголошення міститься пропозиція одночасного продажу кількох товарів/робіт/послуг;
 • оголошення містить пропозицію продажу товарів/виконання робіт/надання послуг, заборонених законодавством України, таких що матимуть наслідком порушення норм законодавства України, прав третіх осіб.

3.6. У разі, якщо у процесі перевірки оголошення Компанія виявить, що оголошення містить інформацію, визначену пунктом 4.6 даної Оферти, та/або оголошення є некоректним, Компанія повідомляє про це Клієнта та зазначає про необхідність видалити інформацію/надати коректну інформацію. У разі якщо Клієнт не виконує вказаних вимог Компанії, Компанія видаляє оголошення самостійно.

3.7. Клієнт має можливість скористатися послугою Компанії щодо створення оголошення.

    3.7.1. Щоб скористатися послугою Компанії щодо створення оголошення, Клієнт зв’язується зі спеціалістом Компанії, надає всю інформацію, запитану спеціалістом Компанії, необхідну для створення оголошення.

    3.7.2. Після отримання від Клієнта всієї запитаної інформації, спеціаліст Компанії створює оголошення та надає його на погодження Клієнту.

    3.7.3. Оголошення, створене у такому порядку, публікується на Сайті після погодження його Клієнтом.

3.8. Внесення змін до оголошення здійснюється у порядку, визначеному пунктами 3.5, 3.6, 3.7 даної Оферти.

3.9. Видалення опублікованого на Сайті оголошення може здійснюватися Клієнтом самостійно, Компанією за завданням Клієнта, Компанією самостійно у випадках, передбачених даною Офертою.

4. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

4.1. Клієнт несе відповідальність за всі дії з використання його електронної адреси, номера мобільного телефону і пароля для входу в Акаунт. У разі передачі даних для входу в Акаунт іншій особі, такий Акаунт може бути заблокований на розсуд Компанії.

4.2. Клієнт зобов’язаний негайно змінити дані для входу в Акаунт, якщо у нього є причини підозрювати, що його дані для входу в Акаунт можуть бути використані третіми особами.

4.3. Створюючи оголошення або надаючи Компанії інформацію для створення оголошення, Клієнт зобов’язаний надати точну і повну інформацію про товари/роботи/послуги та умови їх продажу/виконання/надання – відповідно до умов даної Оферти та вимог чинного законодавства України. Клієнт несе відповідальність за достовірність та повноту такої інформації.

4.4. Створюючи оголошення або надаючи Компанії інформацію для створення оголошення, Клієнт підтверджує, що він має право продавати цей товар/виконувати роботу/надавати послугу, має відповідні дозволи, сертифікати, ліцензії або інші дозвільні документи (за необхідності) відповідно до законодавства України, не порушує будь-які права третіх осіб (в тому числі, але не виключно, право власності, права інтелектуальної власності).

4.5. Створюючи оголошення або надаючи Компанії інформацію для створення оголошення, Клієнт гарантує, що запропоновані ним товари/роботи/послуги відповідають нормам якості, встановленим законодавством України.

4.6. Клієнту заборонено розміщувати інформацію, що:

 • містить вульгарні, образливі вирази;
 • містить пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
 • містить заклики до насильства і протиправних дій;
 • містить дані, що порушують права третіх осіб;
 • сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
 • веде до здійснення угод з краденими або підробленими предметами;
 • порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю;
 • особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб;
 • містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображають чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
 • містить наклеп або погрози на адресу будь-яких осіб;
 • носить характер порнографії;
 • завдає шкоди неповнолітнім;
 • вводить в оману;
 • містить віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди сайтам, Компанії або іншим Клієнтам;
 • містить посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Компанії;
 • будь-яким іншим чином порушує законодавство України.

4.7. Компанія не несе відповідальності за зміст оголошень, повноту та достовірність наданої Клієнтом інформації; за якість товарів/робіт/послуг, пропонованих до продажу/виконання/надання на Сайті; за дії та/або бездіяльність Клієнта у процесі продажу товару/виконання роботи/надання послуг третім особам (покупцям) та за наслідки таких дій та/або бездіяльності.

4.8. У випадку, якщо Клієнт розміщує в оголошенні та/або надає Компанії для розміщення в оголошенні інформацію, що містить ознаки, визначені пунктом 4.6 даної Оферти, та не видаляє вказану інформації на вимогу Компанії в порядку пункту 3.6 даної Оферти, - Компанія має право:

 • після першого випадку розміщення/надання – заблокувати Акаунт Клієнта строком до 6 місяців;
 • після повторного випадку розміщення/надання – видалити Акаунт Клієнта.

4.9. Компанія має право видалити Акаунт Клієнта у випадку, якщо Клієнт не користується Акаунтом протягом 1 (одного) року. Вважається, що Клієнт не користується Акаунтом, якщо протягом встановленого строку не публікуються на Сайті нові оголошення Клієнта або не публікуються зміни до вже існуючих оголошень Клієнта.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей договір набуває чинності з моменту прийняття його умов Клієнтом і діє впродовж одного календарного року з можливістю пролонгації. Договір вважається пролонгованим на один календарний рік, якщо за 14 календарних днів до дня закінчення строку даного договору жодна зі сторін не попередили іншу сторону про бажання припинити дію даного договору.

5.2. Клієнт має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і пояснення причин.

5.3. Компанія має право вносити зміни до даної Оферти в односторонньому порядку. Нова редакція Оферти вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Оферти адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Оферти. Чинна редакція Оферти завжди знаходиться на сторінці за адресою madeinua.com/oferta

5.4. Цей договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані даним договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі спори, що випливають з відносин, що регулюються даним договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.

5.5. Компанія може надавати посередницькі послуги по продажу товарів Клієнтів. Для покупців - неплатників ПДВ - посередницькі послуги з продажу товарів надає партнер Компанії - ФОП Галінковський Костянтин Юрійович, РНОКПП 2588505638, розрахунковий рахунок UA503052990000026002036707431 у АТ КБ "ПриватБанк".